zaterdag 24 april 2010

Pornografie


Het is gelukkig lang niet iedere dag een "hot item" in onze bibliotheek, maar deze week was het toch raak. We waren weer een keer in beeld in de landelijke media, en dan is het meestal foute boel.
Op intranet verscheen het volgende bericht:
Tros Regelrecht: Porno en geweld in openbare bibliotheek
Televisie
TROS REGELRECHT
Uitzending dinsdag 20 april
Nederland 1 - 21.05 uur
PORNO EN GEWELD IN OPENBARE BIBLIOTHEEK VRIJ TOEGANKELIJK
"Openbare bibliotheken hebben meestal geen filter op hun internetverbindingen voor publiek. Dat betekent dat iedereen, ook kinderen, toegang hebben tot porno en geweld. Bibliotheken blijken niet bereid filters te plaatsen. TROS REGELRECHT start een publieksactie."

Nu zelfs bisschoppen aftreden, daar zij dachten de katjes in het donker te kunnen knijpen, kan ik mij als braafste jongetje van de klas eindelijk ook wagen aan dit heikele onderwerp.

De eerste zoektocht was naar Wikipedia waar de oorsprong van het woord te vinden is. De originele betekenis van het woord porno komt uit het Grieks. Het betekent letterlijk 'verkocht' en duidde op dat wat prositituees in het oude Griekenland verkochten.
Op youtube is zeer veel te vinden, dat met de oorspronkelijke betekenis van porno te maken heeft. En het verraderlijke van internet is, dat je ook op de meest onschuldige plekken hier mee in aanraking komt.


Dat had u niet gedacht, hé!
En dat brengt me meteen op het volgende verhaal, dat nog speelt in de tijd van onze vorige directeur, Menno ten Hove. Eén van onze klanten had zich met een boek op het herentoilet teruggetrokken en was vergeten, om de deur op slot te doen. Menno moest ook naar het toilet en kwam direkt confuus terug van het toilet.

Wat was er aan de hand? Laat ik het, precies zoals ik zelf immer ben, netjes proberen te omschrijven. Deze klant was naar het toilet met de belastingalmanak en hij was zich zeer grondig aan het verdiepen in de aftekposten, toen de deur plotseling open ging. Op dit moment bleek, dat Menno al lang niet meer in de uitlening werkzaam was, want als goed bibliothecaris is je eerste vraag natuurlijk: "Kan ik u ergens mee helpen?"

1 opmerking: