dinsdag 15 maart 2011

Positiebepaling


Bij teamsporten kan goed positiespel het verschil tussen winnen en verliezen betekenen. In de teamsport, die werken bij een bedrijf als onze bibliotheek feitelijk ook is, gaat dit op een andere manier ook op. Waar in een teamsport de coach de tactiek bepaalt en de spelers zo over het veld verdeelt, dat het team als geheel zo goed mogelijk rendeert, zo gaat dat in de bibliotheek ook: het managementteam bepaalt het beleid en de medewerkers doen hun best om dat beleid zo goed mogelijk uit te voeren.

Meten is weten
Om te weten, hoe we als bibliotheek voor staan, kijk je uiteraard naar de cijfers. Meten is weten, gissen is missen. Veel cijfers zijn eenduidig: het aantal leden, het aantal uitleningen, de uitleenfrequenties en de begroting en de jaarrekening. Hier kun je al veel aan aflezen, maar niet alles. Zeker niet, als je wilt weten, hoe onze bibliotheek er voor staat in vergelijking met andere bibliotheken, maar ook hoe we het doen ten opzichte van een aantal jaren terug.

Positiebepaling
Bij een wedstrijd kun je in een seconde overzien, hoe de verdeling van de spelers over het veld is. In de positiebepaling is dit een stuk lastiger. Er moeten veel zaken vergeleken worden, die niet in een simpel cijfer zijn uit te drukken. Onder leiding van Len van Twisk mochten Margreet, Ineke, Martine, Irene, Joke en Bert zich het hoofd breken over een hele serie vragen op het gebied van leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, middelen en processen, over klanten, medewerkers, maatschappij en bestuur en financiers. Elke vraag moest je voorzien van een cijfer. Gezamenlijk kwamen we in een sessie van een uur of 4 tot eindcijfers per onderdeel. Die details zal ik jullie besparen.

Uitkomst
Om toch een kleine situatieschets te geven: het hoogst scoort leiderschap, gevolgd door bestuur en financiers, management van processen, strategie en beleid en management van medewerkers. Op zich een juiste volgorde. Het is net als bij een wedstrijd: je kunt nog zulke goede spelers hebben, als je een coach hebt, die het team met een verkeerde opstelling en tactiek het veld in stuurt, dan kun je nog dik verliezen.
Het is dus logisch en goed, dat het leiderschap het best ontwikkeld is. De rest kan zich hier aan optrekken. Omgekeerd is dit niet mogelijk!

Twee maten
Nu had ik graag een heldere vergelijking willen maken met twee eerdere positiebepalingen. Maar helaas, in 2003 en 2007 was de vraagstelling dusdanig anders, dat alleen op hoofdlijnen vergeleken kan worden. Het bekende nadeel van het meten met twee maten.
Desondanks is de eindconclusie eenduidig: ten opzichte van de eerdere positiebepalingen zijn we op alle fronten flink vooruit gegaan.
Of om in sporttermen te blijven: het is een mooie tussenstand. Maar we moeten door, want stilstand is achteruitgang!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten