woensdag 1 december 2010

Joop van Duijn

Het contrast kon niet groter zijn. Geboren worden in het tropische Djakarta en begraven worden op één van de koudste dagen van dit decennium met een gevoelstemperatuur van -10 tot -15.

Joop van Duijn is meer dan een kwart eeuw bestuurslid geweest van de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Katwijk en al die jaren was hij het sociale gezicht van het bestuur. Als personeelsvertegenwoordiger gedurende een behoorlijk aantal jaren heb ik veel met Joop te maken gehad. Als er iets was, kon je altijd bij hem terecht.
Hij had iets weg van Lex Goudsmit. Vriendelijk, rechtvaardig, vol inzet en met gevoel voor humor. Het was dan ook volkomen terecht, dat hij in 1997 bij het 25-jarig jubileum van de Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Katwijk geridderd is. "Het heeft Hare Majesteit behaagd" heet het dan in plechtige woorden.
Want bij Joop voelde je je altijd behaaglijk. De tropische warmte van toen nog Nederlandsch Indië had hij in zijn karakter meegenomen naar het koelere Holland. Als je je een opa voor zou stellen, die je graag zou willen hebben, dan kwam Joop daarvoor absoluut in aanmerking.
Behalve bij de bestuursvergaderingen kwam ik Joop, tot zijn gezondheid hem in de steek ging laten, regelmatig tegen in de Leidse Studenten Ekklesia, samen met zijn vrouw Aat. Bij het sollicitatiegesprek in december 1984 refereerde Joop als lid van de sollicitatiecommissie daar ook aan. Toen wist ik, dat ik in ieder geval één lid van die commissie niet tegen me had.
Tijdens de vergaderingen zag je Joop altijd naast zijn tegenhanger in het bestuur zitten: penningmeester Piet Ruwaard, die de zakelijke kant van het bestuur belichaamde. Zij hadden groot respect voor elkaar.
En dat grote respect heb ik ook.
Joop, bedankt voor alles wat je voor de bibliotheek gedaan hebt. Rust in vrede!

1 opmerking: